Morski otpad

MORSKI
OTPAD

Planirajmo zajedno lokacije.
Vodimo evidenciju o količinama,
tipu i uzroku onečišćenja.

HARM REDUCTION PROJECT

Ribolovni alat

RIBOLOVNI
ALAT

Označite na karti
alat koji je odbačen,
izgubljen ili je zapeo za dno.

Mi ne branimo prirodu, mi smo priroda koja brani samu sebe!

Morski otpad - plastični stolac

Morski otpad

Morski otpad je veliki problem koji utječe na oceane i morski život širom svijeta. To su otpadni materijali koji završavaju u oceanu i obalnim područjima djelovanjem čovjeka, a mogu biti različite vrste i veličine, od plastičnih boca i vrećica do mreža za ribolov i brodskih olupina.

Izgubljeni / odbačeni ribolovni alati

Izgubljeni ili odbačeni ribolovni alati, poput mreža, parangala i zamki, nazivaju se “duhovima ribolova”. Ovi alati mogu lutati morem ili zapeti za dno mjesecima pa čak i godinama nakon što su izgubljeni ili odbačeni, nastavljajući loviti i ubijati morski život bez ikakve vrijednosti za čovjeka.

Osim toga, ovi alati također mogu oštetiti morski ekosustav. Kada su ribolovni alati izgubljeni ili odbačeni, oni mogu završiti na grebenima ili drugim osjetljivim morskim staništima, uzrokujući štetu na živim organizmima i samom staništu onemogućavajući novom morskom životu da se nastani.

Morski otpad - ilustracija
114

lokacija

557020

litara otklonjenog otpada

10

godina predanog rada

Morski otpad razvrstan po kategorijama - različite boje vreća - Mljet

Ovo je projekt smanjenja štete koji nema završetak.

Svake godine, minimalno

plastičnog otpada
završi u svjetskim morima i oceanima.

Smanjimo štetu u Jadranu - ilustracija

Uključite se u rad platforme volonterskim radom na terenu, donacijom ili sponzorstvom. Sva sredstva prikupljena kroz donacije i sponzorstva korištena su i biti će korištena za organizaciju i provedbu akcija i funkcioniranje platforme.