Interaktivna karta

Kod organizacije akcija otklanjanja otpada često se dogodi da radi loše koordinacije ronioci iz različitih klubova par godina čiste jednu te istu lokaciju na kojoj više nema puno otpada što i nema puno smisla. Time smo izgubili dragocjeno vrijeme i nepotrebno organizirali kompliciranu i skupu logistiku potrebnu za takve akcije.

Označavanjem lokacije s kojih je otklonjen otpad, rezultati akcija biti će bolji a organizacija kvalitetnija i jednostavnija.

Pronađeni morski otpad ili ribolovni alat potrebno je prijaviti, a organizirana akcija otklanjanja unijeti na kartu sa svim bitnim podacima.

Označene su lokacije gdje su organizirane akcije otklanjanja otpada, izvađene količine, tip otpada te uzrok zagađenja.

Kroz vrijeme karta će se popunjavati a iz nje ćemo dobivati sve više i više informacija koje će nam olakšavati organizaciju i provođenje akcija otklanjanja otpada iz podmorja i plaža.

Svake se godine u Jadranu organizira veliki broj akcija otklanjanja otpada, velikom većinom od strane volontera iz ronilačkih klubova. Izvađene su ogromne količine otpada, međutim do sada nije postojalo mjesto gdje se vodi evidencija o količinama, tipu i uzroku onečišćenja.

Statistički podaci koristiti će se u svrhu pronalaska, a zatim i sankcioniranja uzročnika onečišćenja.